KARMER

Kalkınma ve stratejik bilgi tedarikinde istidatlı lider bir merkez...

KARMER, sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışmalar yapan bir ulusal araştırma merkezdir. KARMER, makro, mezo ve mikro düzeyde kalkınma ve stratejik planların hazırlanmasına, projelerin tasarlanmasına ve öngörülen projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tüm Haberler